Matematică Interactivă

Cu noi, Matematica se învață Altfel!

Solicitare Acord și Informare generală cu privire la politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă mulţumim pentru interesul acordat serviciilor Matematica Interactivă SRL. Pentru noi, având în vedere relaţia specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură, confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Cine suntem?

Matematica Interactivă SRL  este o societate organizată  care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, sector 2, str. Vasile Stroescu nr.38 , înregistrată la ORC sub nr. J40/15247/2013,  având CUI 32573863.

Ce date prelucrăm?


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protecţia Datelor) şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, societatea MATEMATICA INTERACTIVĂ SRL are obligaţia de a administra datele personale pe care ni le furnizaţi în condiţii de siguranţă şi numai în scopurile specificate mai jos.

În vederea realizării contactului cu dvs, va solicităm acordul de a ne încredința următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

CUM FOLOSIM DATELE TALE

Folosim datele tale, doar dacă avem acordul tău, în mai multe feluri, în funcție de natura lor. Mai jos am detaliat toate tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:

–          Numele, prenumele  şi numărul de telefon: folosim aceste date (pe care ni le furnizezi pe site, solicitându-ne diverse informaţii sau în scop contractual) pentru a te putea contacta rapid în cazul  în scopul informării privind cursurile/evenimentele sau modificările de ultim moment în programul cursurilor/evenimentelor;

–          Datele de facturare: În cazul în care ne-ai furnizat datele de facturare (CNP, CUI, Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului, Adresa Sediului Firmei, Contul Bancar, Numele Băncii, Numele Reprezentantului Legal, Funcția Reprezentantului Legal), folosim aceste date pentru a încheia contractul care stabilește participarea ta la cursurile noastre;

Situațiile în care Matematica Interactivă va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

  1. În scop contractual (în cazul în care deveniţi clientul nostru), în vederea menţinerii contactului cu dvs
  2. În scop de marketing, cu scopul de a vă trimite informări privind serviciile noastre sau evenimentele noastre

Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvăluite terţilor în vederea transmiterii de către aceţtia de oferte, mesaje publicitare sau reclame.
Datele dumneavoastră  nu vor fi transferate în afara teritoriului României.

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate este necesară în vederea comunicării către dvs a ofertelor şi serviciilor noastre, în scop contractual în cazul în care deveniţi clientul nostru, respectiv emiterii facturilor pe numele dvs.

MESAJELE NOASTRE DE MARKETING

În cazul în care avem acordul tău, îți vom trimite, prin e-mail, mesaje de marketing cu scopul de a te informa despre  cursurile pe care urmează să le organizăm.

Dezabonare

Te poți dezabona de la aceste informari  în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos prin trimiterea unui email către noi, în care să soliciți dezabonarea.

Ne vom asigura că nu vei mai primi mesajele noastre de marketing prin e-mail. Orice solicitare în acest sens va fi rezolvată în maxim 48h de la primire.
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza condiţiilor specificate de legea nr. 677/2001 şi în Regulamentul privind protecţia datelor  la nivel European 679/2016, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
  •  dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstante (de ex.cand datele personale nu mai sunt necesare scopurilor menţionate mai sus);
  •  dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe;
  • dreptul de a depune o plângere la noi, instanţei de judecată şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;
  • dreptul de a vă opune prelucrării;
  • dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care aţi consimţit anterior.

Cum puteţi obiecta la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal?

Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs cu caracter personal sau să ne comunicaţi să nu le mai prelucrăm. În situaţia în care, consideraţi că nu mai sunteţi de acord cu folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal ,vă rugăm să ne comunicaţi dezacordul dumneavoastră.

 

        Cum ne puteţi contacta?

Dacă aveţi întrebări privind modul cum folosim datele dvs cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi sau să ne transmiteţi o solicitare în atenţia Responsabilului cu protectia datelor, astfel:

–          la sediul de desfasurare al activitatii: str. Vasile Stroescu nr.38, sector 2, Bucureşti;

–          prin telefon la numărul : 0753 03 03 76;

–          pe e-mail la adresa: info@matematica-interactiva.ro